Zaalgebruik

ZAAL:Carna Einighausen is van alle gemakken voorzien én toegankelijk voor minder validen.

Dit Limburgse zalencentrum beschikt over een:
- bar
- professionele keuken
- mannen, vrouwen en invaliden toilet
- podium
- artiesten ruimte met toiletten
- garderobe
- optie voor bonnenverkoop

Verder is alles goed geïsoleerd en voldoet de ruimte aan de eisen die gelden voor dergelijke ondernemingen.
Informeer naar de mogelijkheden.

CATERING:

Voor grote feesten leveren we geen catering maar kunnen uw wel de volgende cateraars aanraden:

Hub Notermans
Bij Hoeve Hub Notermans kunt u terecht voor catering, in de ruimste zin van het woord. Of het nu gaat om buffetten, lunches, personeelsfeesten of symposia: er zijn mogelijkheden genoeg.

Lunchroom het witte broodje

In deze keuze bent u natuurlijk vrij.

HUISREGELS:

LEGITIMATIE
U bent zich verplicht ten aller tijden door ondernemer/personeel te legitimeren.

ROKEN
Het is alleen toegestaan buiten op aangegeven lokatie te roken.

EIGENDOMMEN
Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het gebouw; hieronder vallen ook restanten van voedsel en dranken. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

SAMENSCHOLING
Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens van samenscholing de samenscholers onmiddellijk de toegang tot ons bedrijf te ontzeggen.

HINDERLIJK EN AANSTOOTGEVEND GEDRAG TEGEN ONDERNEMERS/PERSONEEL EN BEZOEKERS
Een bezoeker die om wat voor reden en op grond van welke oorzaak dan ook hinderlijk en/of aanstoot- gevend gedrag vertoont dan wel zich ten opzichte van andere bezoekers hinderlijk ophoudt en aan sommatie geen gevolg geeft, wordt verwijderd en wordt de toegang gedurende periode het horecabedrijf ontzegd. Periode wordt nader bepaald.

AGRESSIE TEGEN ONDERNEMERS/PERSONEEL EN BEZOEKERS
Agressie, zoals bedreigingen en mishandeling tegen ondernemers/personeel en bezoekers is verboden.

GEVONDEN VOORWERPEN
Gevonden voorwerpen dient u bij ons in te leveren.

GLAS
Glazen mogen niet mee naar buiten worden genomen.

KLACHTEN
Wanneer u klachten van welke aard ook heeft kun u deze bij onze directie te melden. Klachten dient u altijd direct na het moment van ontstaan daarvan te melden. Waarna als nodig is een afspraak wordt gemaakt.

WAPENS
Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden.

VERDOVENDE MIDDELEN
Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. A. Bestaat bij het management het vermoeden dat er sprake is van bezit en/of gebruik van verdovende middelen of houdt een bezoeker zich binnen ons bedrijf verdacht op, dan wordt die bezoeker gevraagd mee te werken aan een fouillering. Weigert de bezoeker medewerking, dan wordt ervan uitgegaan dat er sprake is van bezit van de middelen en volgt onmiddellijke en definitieve ontzegging van de toegang.

FOUILLEREN/DETECTIEPOORTEN-APPARATEN
Bij de entree van het gebouw maar ook binnen kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen. Voor uw en onze veiligheid zijn onze portiers/toezichthouders en overig personeel belast met de controle op de naleving van dit regelement.

UITLOKKING OVERTREDING
Het uitlokken van overtreding van het regelement of het aanzetten tot overtreding is verboden.

OVERTREDING
Overtredingen van enige huisregels kan onmiddellijk en zonder aanziens des persoons aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang kan worden opgelegd.

FOTO’S
Carna is geoorloofd om de ter plekke gemaakte foto’s, te plaatsen op de website.

HUISDIEREN

Het is niet toegestaan om (huis-)dieren mee naar binnen te nemen.